Verksted Logg inn Retur Betaling Frakt/hjemkjøring

Spectre 1 ltr. All Purpose Cleaner - RTU - 1 liter

Sku. NE550-0001-SPECT-01
170 ,-
inkl mva
  Betal enkelt med eller
  Tilgjengelighet: 7 stykk på lager Beregn frakt
  Hent pris
  Estimert levering: mandag 29.04 - tirsdag 30.04 info
  Kan fravike under salgsperioder, helg og helligdager.
  Klikk og hent – info
  Ordren din kan hentes på vårt lager - Østre Rosten 72, 7075 Tiller Les mer
  Beskrivelse

  SPECTRE er et meget effektivt rengjøringsmiddel for alle overflater i et interiør, unntatt glass.   

  Den fungerer meget godt på tekstil og skinn, samt at den også fungerer som flekkfjerner og luktfjerner.
  Antistatisk. 
  Friskt parfymert med duft av citrus.
   
  Bruksanvisning: Spray på overflaten, la det få litt virketid. 
  Tørk av med en ren mikrofiberklut
   
  Dosering:
  klar til bruk.

  HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)

  Fare - H318 Gir alvorlig øyeskade.
  P280 Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  P305 + P35 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/...

  Kontakt oss