Verksted Logg inn Retur Betaling Frakt/hjemkjøring

Raptor 200 ltr. er et konsentrert høyalkalisk forvaskemiddel til bruk i transportsektoren og på tyngre maskiner

Sku. NE500-0200-RAPT-01
11 238 ,-
inkl mva
  Betal enkelt med eller
  Tilgjengelighet: 1 stykk på lager Beregn frakt
  Hent pris
  Estimert levering: tirsdag 28.05 - onsdag 29.05 info
  Kan fravike under salgsperioder, helg og helligdager.
  Klikk og hent – info
  Ordren din kan hentes på vårt lager - Østre Rosten 72, 7075 Tiller Les mer
  Beskrivelse

  Raptor - Skumforvask - Superkonsentrat - 200 liter

  Raptor er et konsentrert høyalkalisk forvaskemiddel til bruk i transportsektoren og på tyngre maskiner. Meget god rengjøringseffekt. Effektiv mot gjørme, fett, statisk film og insekter.

  Effektiv mot gjørme, fett, statisk film og insekter.

  Høytskummende.

  Sikker på plast og gummi.

  Gir en meget blank overflate.

  Dosering: 1-5%

  Datablad

  HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)

  Fare - H318 Gir alvorlig øyeskade.
  P280 Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  P302 + P35 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/...
  P305 + P35 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/...
  P332 + P31 Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.
  Kontakt oss