Verksted Logg inn Retur Betaling Frakt/hjemkjøring

Eclipse 5ltr - Plast & Gummifornyer - RTU - 5 liter

Sku. NE500-0005-ECLIPS-01
991 ,-
inkl mva
  Tilgjengelighet: 9 stykk på lager Beregn frakt
  Hent pris
  Estimert levering: mandag 12.06 - tirsdag 13.06 info
  Kan fravike under salgsperioder, helg og helligdager.
  Klikk og hent – info
  Ordren din kan hentes på vårt lager - Østre Rosten 72, 7075 Tiller Les mer

  Kjøp nå, betal senere.

  Med Klarna betaler du ingenting før du har mottatt varen og bestemt deg for å beholde det. Ingen ekstra kostnader. Trygt. Enkelt.

  Beskrivelse

  Eclipse er en vannbasert og silikonfri plast og gummifornyer. Gir langvarig glans og beskyttelse til behandlede overflater. Velegnet til bruk på dekksider, gummilister samt på utvendig plastikk. Bodyshop safe - Inneholder ikke inneholder silikoner. Inneholder ikke løsemidler, og gir derfor ikke brune dekksider. Kan blandes ut med vann for en mattere finish.

  Bruksanvisning:
   
  Påfør produktet enten på overflaten på det du skal behandle,  eller på klut/applikator og deretter stryke det på overflaten.
  Påfør og la tørke for en blankere finish.
  Kan påføres på både våte og tørre flater.

  Datablad

  HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)

  Fare - H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
  Advarsel - H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
  P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
  P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
  P301 + P31 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege/….
  P304 + P34 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.
  P331 IKKE framkall brekning.
  Kontakt oss