Verksted Logg inn Retur Betaling Frakt/hjemkjøring

Salg

 Bærekraft .4 God utdanning:


1. Opplæring og kompetanse: Nordic Lift AS forplikter seg til å gi nyansatte god opplæring i de
oppgaver de skal gjennomføre, og i felleskap med ansatte sørge for kompetanse heving på «nye»
produkter og arbeidsoppgaver som kommer.


Bærekraft .12 Ansvarlig forbruk og produksjon:


1. Unngå engangsprodukter: Unngå å bruke engangsprodukter som plastflasker, engangsbestikk
og papptallerkener. Ta heller med en gjenbrukbar vannflaske, matboks og kopp til kaffe eller te.


2. Velg miljøvennlige produkter: Velg produkter som er produsert og pakket på en miljøvennlig
måte. Velg for eksempel papirposer istedenfor plastposer og produkter som er laget av
resirkulerte materialer.


3. Reduser energiforbruket: Skru av lys, datamaskiner og annet elektronisk utstyr når det ikke er i
bruk. Bruk også strømsparefunksjonen på elektronisk utstyr som du bruker ofte.


4. Kildesorter avfall: Kildesorter avfallet og lever det til riktig mottak. Sørg for å ha en avfallsplan
og sørg for å ha egne beholdere til ulike avfallstyper.


5. Reduser behovet for papir: Ute selgere kan ha en tendens til å bruke mye papir i form av
brosjyrer og dokumenter. Det kan være en god idé å ha elektroniske versjoner av disse
dokumentene som kan sendes på e-post eller vises på en elektronisk enhet. På denne måten
kan man redusere papirforbruket og spare ressurser.


6. Selg miljøvennlige produkter: Hvis man selger produkter, kan man vurdere å tilby miljøvennlige
alternativer som er laget av resirkulerte materialer eller som er produsert på en miljøvennlig måte.
Dette vil vise at man tar miljøansvar og kan også være en salgs-fordel.


7. Tenk på avfallshåndtering: Ute selgere kan generere mye avfall i form av emballasje og annet
materiale. Det er viktig å ha en plan for hvordan man skal håndtere dette avfallet på en
miljøvennlig måte, for eksempel ved å sørge for at det blir resirkulert eller kildesortert på riktig
måte.


8. Transport: Planlegg ruter og reiser for å optimalisere transporteffektiviteten, og vurdere
alternative transportmetoder som kollektivtransport, osv. der det er mulig