Verksted Logg inn Retur Betaling Frakt/hjemkjøring

Admin

Bærekraft .4 God utdanning:


1. Opplæring og kompetanse: Nordic Lift AS forplikter seg til å gi nyansatte god opplæring i de
oppgaver de skal gjennomføre, og i felleskap med ansatte sørge for kompetanse heving på «nye»
produkter og arbeidsoppgaver som kommer.


Bærekraft .12 Ansvarlig forbruk og produksjon:


1. Null utslipp: Jobbe aktivt og målrettet med å sørge for at våre lokaler (herunder lager,
hovedkontor og avd) har null utslipp, samt at vi kontinuerlig jobber med å forbedre
avfallshåndteringen vår. Årlig sette forbedrings-mål for økt sortering og dermed en redusert total
mengde restavfall vi genererer.


2. Gjenvinn og resirkuler: Administrasjoner kan etablere et effektivt resirkuleringsprogram for å
sikre at så mye som mulig av avfallet deres blir gjenvunnet og resirkulert. Dette kan inkludere å
tilby resirkulerings-stasjoner på arbeidsplassen, kjøpe resirkulerbare produkter og redusere
mengden avfall.


3. Kildesorter avfall: Ha separate beholdere for papir, plast, glass og matavfall slik at avfall kan
resirkuleres og gjenvinnes.
4. Unngå engangsprodukter: Reduser bruken av engangsprodukter som kopper, tallerkener og
bestikk og bruk heller gjenbrukbare alternativer.


5. Reduser energiforbruket: Energiforbruk står for en stor andel av de totale klimagassutslippene.
Administrasjoner kan gjøre en innsats ved å bytte til energieffektive lyspærer, installere smarte
termostater og redusere unødvendig bruk av strøm og elektriske apparater. .Bruk energieffektive
belysning og utstyr: Bytt til LED-belysning og energieffektive enheter for å redusere
energiforbruket.


6. Reduser papirforbruket: Bruk digitale verktøy som e-post, skybaserte lagringstjenester og
digitale dokumenter for å redusere mengden papir som brukes på kontoret. Hvis papir er
nødvendig, bruk resirkulert papir eller papir fra bærekraftige kilder og skrive ut på begge sider.


7. Reduser transport: Oppfordre ansatte til å sykle, gå eller ta offentlig transport til jobb. Hvis det er
mulig, tilby hjemmekontor eller fleksible arbeidstider.


8. Planlegg møter og konferanser på en miljøvennlig måte: Planlegg møter og konferanser på
en måte som reduserer reisebelastningen, for eksempel ved å bruke videokonferanse og digitale
presentasjoner.


9. Kjøp miljøvennlige produkter: Velg produkter og tjenester fra leverandører som har en positiv
miljøpåvirkning.