Verksted Logg inn Retur Betaling Frakt/hjemkjøring

Bærekraft

De mål som Nds avd Automateriell og Nordic Lift er i gang med fra November 2022.

4) God utdanning

Kompetanseheving

· online og fysiske kurs

· Tilrettelegging

· Tilgjengelighet

Få lærlinger inn i bransjen

· Skape og sikre arbeidsplasser

· Samarbeide med skoler & utdanningsinstitusjoner

8) Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Beholde ansatte i bransjen

· attraktiv samarbeidspartner mot verkstedene

· trygg arbeidsplass

· skape høy trivsel og bra team følelse

Gode arbeidsforhold og korrekt verktøy

· ergometrisk korrekte arbeidsverktøy og prosedyrer

· risikovurdering, sikkert arbeid

· Riktig arbeidsfordelin

17) Samarbeid for å nå målene

Gode samarbeidspartnere

· Gode innkjøpsbetingelser

· Tilgjengelighet og god logistikk

· effektivitet og service

· skape forutsigbarhet og tillit

· felles forståelse for mål og ønsker for fremtiden

Miljøfyrtårn

· Skal på plass i løpet av 2023

· Viktig for riktige prosesser og rutiner

· felles opplæring, for ansatte

· etablere avtaler med miljøbedrifter, både på innkjøp og salg