Verksted Logg inn Retur Betaling Frakt/hjemkjøring

nerta floornet industrial -5 ltr-gulvvask lager/verksted

Sku. nerta 300-0005 floor
419 ,-
inkl mva
  Tilgjengelighet: 5 stykk på lager Beregn frakt
  Hent pris
  Estimert levering: tirsdag 05.07 - onsdag 06.07 info
  Kan fravike under salgsperioder, helg og helligdager.
  Klikk og hent – info
  Ordren din kan hentes på vårt lager - Østre Rosten 72, 7075 Tiller Les mer

  Kjøp nå, betal senere.

  Med Klarna betaler du ingenting før du har mottatt varen og bestemt deg for å beholde det. Ingen ekstra kostnader. Trygt. Enkelt.

  Beskrivelse

  NERTA FLOORNET INDUSTRIAL - 25L

  Et kraftig,lavtskummende vaskemiddel for skitne industrielle gulv.

  *Skummer ikke

  *Høykonsentrert

  HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)
  Advarsel - H315 Irriterer huden.
  Fare - H318 Gir alvorlig øyeskade.Indu
  P280 Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  P302 + P35 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/...
  P305 + P35 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/..
  Kontakt oss